Έρευνα / Έρευνητικά Προγράμματα

H Οικο-Καινοτομία (Eco-Innovation) αποτελεί καίριο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα αλλα και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρώπης στο μέλλον. Ουσιαστικά, η Οικο-Καινοτομία είναι κάθε καινοτομία (νέα τεχνολογία, προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία) που μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος ή στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και εργαλείων που σχεδιάζονται να αντιμετωπίζουν διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Επιπλέον, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες για την Διαχείριση και Υποστήριξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων (πχ. LIFE+ Environment, Horizon 2020, Interreg κ.α.)

Comments are closed.