Ανάπτυξη Λογισμικών

Η innovECO, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πρότυπων μοντέλων και εργαλείων με κύρια εξειδίκευση:

  • Την ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αερίων ρύπων του θερμοκηπίου από κινητές και σταθερές πηγές
  • Την βελτιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών.

Επιπλέον, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες διαμόρφωσης εξειδικευμένου λογισμικού και εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS Tools), εστιάζοντας στους τομείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενέργειας και μεταφορών.

Comments are closed.