Τεχνικές  / Τεχνοοικονομικές Μελέτες

 Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς με υψηλή κατάρτιση σε διάφορα επιμέρους τεχνικά αντικείμενα. Ειδικότερα η innovECO διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

  •  Μελέτες Υδραυλικών Έργων (μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, μελέτες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, μελέτες υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
  •  Χημικοτεχνικές Μελέτες (συστήματα διαχείρισης παραγόμενων αερίων ρύπων, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ)
  •  Μελέτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ)

 Η innovECO, διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών, την Σύνταξη Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης, την Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, κ.λπ.

Comments are closed.