[ Ενεργειακή Διαχείριση ]Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ενεργειακές μελέτες, και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, με υπηρεσίες όπως:


Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων εγκαταστάσεων (μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης).
Προετοιμασία και πιστοποίηση ISO 50001:2011.
Προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης και διαχείριση έργων παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@innoveco.gr ή στο 211 800 1084

.


[ Πίσω ]