[ Ερευνητικά Προγράμματα ]


Η εταιρεία μας ασχολείται ενεργά με την έρευνα με την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που σχεδιάζονται για να αντιμετωπίζουν διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Συνεργάζεται με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων αλλά και τη διαχείριση ερευνητικών έργων σε Εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο.

Επιγραμματικά, διαθέτουμε την τεχνογνωσία να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι:


Επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου ερευνητικού/πιλοτικού έργου.
Έυρεση και οργάνωση της κατάλληλης Ομάδας Έργου / Κοινοπραξίας.
Σύνταξη και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.
Παρακολούθηση και καθοδήγηση της υλοποίησης του έργου.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής χρηματοδοτικά εργαλεία:


Πρόγραμμα LIFE+ Environment
Πρόγραμμα Horizon 2020
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg
Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Προκηρύξεις απο την ΓΓΕΤ & το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


Ακολούθως παρουσιάζονται τα κυριότερα έργα που έχουμε συμμετάσχει (Πληροφορίες στα Αγγλικά).


GreenYourMove

GreenYourMove, is a Life Project, that aims at the development of a co-modal journey application to minimize GHG emission in Europe.

GreenYourMove takes into consideration all kinds of urban public transportation, where the user gets alternative routes combining more than one transport modes if necessary.

innovECO supports the development of the environmental aspects of the project.
Greco-Risks

The main objective of Greco-Risks project was to develop a Multi-Risk web-Platform integrating Risk Modules for nine specific hazards.

innovECO participated in the creation of the platform, developing the risk module for Industrial Accidents, in co-operation with ATESE SA.
Life CARBON-TOUR

The project objective was to develop a strategic approach for CO2 offsetting and carbon neutrality for the tourist accommodation industry which provides guidelines for the reduction of tourism contribution to climate change.

innovECO participated in the development of original CarbonTour, and still supports its further expansion (CarbonTour+ Tool).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@innoveco.gr ή στο 211 800 1084

.
[ Πίσω ]