[ Συστήματα Διαχείρισης & Πιστοποιήσεις ]


Η εταιρεία μας, έχοντας στελέχη πιστοποιημένους συμβούλους, αναλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης και την απόκτηση των κάτωθι πιστοποιήσεων:

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2015
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001:2015
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας – ISO 50001:2011
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – ISO 26000:2010
EPD / Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος – ISO 14025:2006
Ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης της αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ISCC, 2BSvs, REDcert).


Εξειδικευμένα για Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, αναλαμβάνουμε και την απόκτηση των κάτωθι:

Οικολογικά σήματα ποιότητας τουριστικών μονάδων (GreenKey, Travelife).
Πιστοποίηση Κατάταξης σε Αστέρια και Κλειδιά.
Πιστοποίηση Boutique Hotel.
Πιστοποίηση Ελληνικό Πρωινό.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@innoveco.gr ή στο 211 800 1084

.
[ Πίσω ]