[ Περιβαλλοντική Διαχείριση & Αειφορία ]


Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία πάνω στις μελέτες αειφόρου ανάπτυξης, και μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, όπως:

Μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA) προϊόντων & διαδικασιών
Μελέτες Διαχείρισης Αποτυπώματος του Άνθρακα (Carbon Footprint Assessment – CFA)
Μελέτες Υπολογισμού Υδατικού Αποτυπώματος (Water Footprint)
Πιστοποίηση Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Λεπτομέρειες ΕΔΩ).
Μελέτες για τον Μετριασμό αλλά και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Change Mitigation & Adaptation)
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Βιωσιμότητας και Ανάπτυξη Δεικτών Αειφορίας
Μελέτη και αντιστάθμιση ρύπων, για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερων διεργασιών & προϊόντων (Carbon Neutrality)


Αναφορικά με την αντιστάθμιση ρύπων , για να μπορέσει μία εταιρεία ή μία υπηρεσία (π.χ. ένα συνέδριο) να καταστεί Carbon Neutral (δηλαδή να έχει μηδενική συνεισφορά στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου), η διαδικασία είναι η εξής:


Ποσοτικοποίηση των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται.
Σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου μείωσης τους.
Σύνταξη ολοκληρωμένης αναφοράς.
Αίτηση για αγορά δικαιωμάτων ρύπων και σύναψη συμφωνίας πιστοποίησης.


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλα τα παραπάνω στάδια, έτσι ώστε η εταιρεία, ή ένα συνέδριο να είναι Carbon Neutral. Η αγορά δικαιωμάτων γίνεται σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Climate Neutral Now του ΟΗΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@innoveco.gr ή στο 211 800 1084

.
[ Πίσω ]