[ Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Εργαλείων ]


Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πρότυπων μοντέλων και εργαλείων, και προσφέρει υπηρεσίες διαμόρφωσης εξειδικευμένου λογισμικού και εργαλείων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS Tools), εστιάζοντας στους τομείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενέργειας και μεταφορών. Ενδεικτικές εφαρμογές αφορούν τα κάτωθι:


Υπολογισμός ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος ξενοδοχείων.
Υπολογισμός ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.
Ιεράρχιση μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Συστήματα λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την βέλτιστη επεξεργασία αποβλήτων.
Σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής αποβλήτων.


Ακολούθως παρουσιάζονται τα κυριότερα έργα στα οποία έχουμε συμμετάσχει (Πληροφορίες στα Αγγλικά).FindMyWay, is a web based platform which help individuals to plan their journeys by public transport, cars, taxis, walking and cycling.

innovECO is co-developing this platform in collaboration with UTH.
COMPETE model, is a web based model for the quantification of Greenhouse Gas (GHG) emissions produced by Heavy-duty vehicles (HDV) during container transport in ports.

Experts from innovECO participated in its development in co-operation with EKETA & NTUA. A relevant research paper can be found here.
CypAdapt MCA Tool, is a DSS that can assist the development of a national strategy for adaptation to climate change.

Experts from innovECO participated in its development in co-operation with NTUA & NOA.


AthensBiowaste Tool, is a web based model that can calculate the carbon footprint of the collection at source of biowaste and its separated treatment (quantification of environmental impacts based on life cycle analysis).

Experts from innovECO participated in its development in co-operation with UEST/NTUA. A relevant research paper can be found here.
FoodPrint Tool, is a DSS that can identify, quantify and implement measures to reduce, the carbon footprint (CF) of the pastry and flour food industry sector.

Experts from innovECO participated in the development of the Foodprint Tool in co-operation with UEST/NTUA and JOTIS SA, and continue to work on its database expansion.
Waste2Bio-MCA, is a multi-criteria analysis software tool that aims at the comparative evaluation of the alternative municipal bio-waste management methods, based on economic, environmental, technical and social criteria.

Experts from innovECO participated in its development in co-operation with UEST/NTUA.


Carbontour+, is an innovative software that estimates the overall energy use, as well as the CO2 equivalent emissions resulting from the various tourist accommodation activities, providing an accurate yet affordable energy audit.

innovECO developed further the original concept (based on Life project Carbon-Tour), and created a new powerful software with an expanted & continuously updated database.

More information can be found here.
LCAplus, is an LCA Databe developed by innovECO. The Database is continuously expanted & updated, based on data from real cases, as well as from scientific papers. LCAplus is fully supported by various Universities in Greece.

More information can be found here.
CollectOpt, is a web-based patform that helps waste collection companies to organise their services, minimizing the costs as well as their environmental footprint. innovECO developed this product in co-operation with UTH.

More information about its benefits as well as all subscription alternatives, can be found here.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@innoveco.gr ή στο 211 800 1084

.
[ Πίσω ]